Lương: Thỏa Thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 10/06 — 10/07/2024

Chia sẻ:

Facebook Google

Mô tả công việc


Planning 30%

 • Lập kế hoạch mô hình kinh doanh mới, tính chi phí và lợi nhuận sản phẩm mới.
 • Phân tích, dự báo nhu cầu và hiệu quả kinh doanh cho từng sản phẩm, mô hình đang hoạt động. 
 • Phân tích & thu thập nhu cầu thị trường. Tư duy về nguồn hàng tốt,
 • Phân tích thị trường, nhu cầu người tiêu dùng/người mua hàng, đặc điểm & tính chất của từng kênh, xu hướng thị trường, hoạt động của đối thủ và đưa ra chiến lược phát triển cho kênh, phương án tiếp cận thị trường, chương trình hoạt động cho từng kênh để đạt được mục tiêu bán hàng theo tháng/quý/năm của từng nhóm hàng hóa. 
 • Nắm bắt, thu thập và báo cáo các hoạt động của đối thủ, các kênh bán hàng hiện tại. 
 • Lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động trade cho các chương trình
 • Làm việc với các khách hàng chiến lược lớn để đưa các chiến lược thực thi bán hàng hiệu quả tại điểm bán.
 • Dẫn dắt, hướng dẫn, đánh giá và phát triển các nhân viên Marketing. • Các công việc khác được phân công
 • Lập kế hoạch và hoạt động cho Trading để đạt được target theo tháng/quý/năm của từng sản phẩm theo từng kênh.

Sale 30%

 • Có mối quan hệ với các khách hàng đặc biệt tệp khách hàng/ NCC dùng cho đóng gói hàng hóa. 
 • Phát triển nhóm khách hàng mới phù hợp theo nhu cầu kinh doanh của công ty. 
 • Đàm phán & giao tiếp tốt, có mối quan hệ với NCC là một lợi thế. 

Execution 40%

 • Phối hợp chặt chẽ và hợp tác với các phòng ban nội bộ Công ty để quản lý theo hệ thống hiệu quả, đúng thời gian và đạt được mục tiêu. 
 • Nắm rõ quy trình quản lý và tuân thủ quy trình vận hành của công ty trong hoạt động kinh doanh. 
 • Trainning kiến thức cho đội nhóm để cùng phát triển
 • Phối hợp chặt chẽ với Sales team để hỗ trợ các hoạt động bán hàng, phát triển thị trường. 
 • Quản lý ngân sách, giá bán, chi phí toàn bộ cho từng kênh.  Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển