Salary: 40,000,00050,000,000 VNĐ

Location: Head Office- Hà Nội

Application deadline: 27/09 — 31/10/2019

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

Job Description

Phụ trách giải pháp kỹ thuật cho các sản phẩm của Velacorp.

Định hướng thiết kế hệ thống & giải pháp cho các thành viên team Phát Triển Sản Phẩm (PTSP)

Đào tạo kỹ năng chuyên môn cho các thành viên trong team PTSP.


Job Requirement

Có kiến thức tốt về phân tích hệ thống. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế với Microservices, Event-Driven Architecture.

3+ năm kinh nghiệm với các ngôn ngữ lập trình bậc cao. Nắm vững kiến thức OOP, các  design patterns phổ biến. 

3+ năm kinh nghiệm với MySQL|PostgreSQL|MSSQL hoặc các hệ CSDL quan hệ tương tự. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thực tế với MongoDB, Redis hoặc các NoSQL khác.

Thành thạo các kỹ thuật test tải, test bảo mật.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm với docker, CI/CD.

Áp dụng thành thạo Unittest, ưu tiên các ứng viên đã làm việc với project áp dụng automation test hoặc phát triển theo hướng TDD, BDD.

Có kinh nghiệm triển khai theo dõi hoạt động của hệ thống.

Ưu tiên các ứng viên đã làm trong môi trường Agile.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn
Ảnh chân dung
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển